Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
Nyhetsbrev fra Fossbakkane april 2017
Publisert 02.04.2017
Takk til alle som deltok på generalforsamling tirsdag 28. mars. Halve borettslaget var representert, enten personlig eller ved fullmakt, det er uten tvil ny rekord.

Dette nyhetsbrevet oppsummerer saker som ble drøftet på beboermøtet i etterkant samt andre punkter styret ønsker å informere om.

Det kommer en egen utsendelse med referat fra generalforsamling.

Borettslagets hjemmesider
All informasjon i dette nyhetsbrevet, og mer til, finner du på borettslagets hjemmesider www.fossbakkane.no. Det krever innlogging for å få tilgang til alt innhold, kontakt styret dersom du sliter med dette

Vann og kloakk
Historisk har vannforbruket i nummer 7 vært omtrent dobbelt så høyt som i nummer 5. Dette har medført en unødvendig høy kostnad til vann og kloakk (kommunal avgift).

Styret har iverksatt månedlig avlesing av målerstand, og det kan virke som at forbruket har normalisert seg etter at hovedvannledningen ble byttet for cirka ett år siden.

Styret oppfordrer likevel beboere å sjekke:
 
  • Renner toalettet? Dette kan ofte løses ved å løfte opp topplokket, løsne flottøren og sjekke o-ringer. Eventuelt bytte toalett dersom problemet vedvarer. Et rennende toalett kan koste så mye som kr 10.000,- per år.
  • Lekker det fra kraner? En dryppende kran utgjør overraskende store mengder.
  • Lekker det fra varmtvannsbereder? Da renner det i et lite avløp under tanken og ned i avløpet. En visuell inspeksjon bør avdekke eventuell lekkasje.

Styret planlegger ellers å gjennomføre en vannsjekk i 2017 for å avdekke eventuelle behov for tiltak. Se også vedlegg som viser hvordan dere selv kan rense silen i blandebatteriet.

Beboere oppfordres til å melde fra til styret på post@fossbakkane.no ved problemer med vann.

Oppmerking av parkeringsplasser
I løpet av våren skal parkeringsplassene merkes opp på nytt med et materiale som kalles termoplast. Dette er et meget bestandig belegg som varmes fast i bakken.

Vi kommer samtidig til å foreta noen nødvendige endringer. Biloppstillingsplassen til 5-04 flyttes ned slik at 7-32 kan utvides til akseptabel størrelse. Resten av plassene på langsiden til nummer 7 blir også noe større.

Ved nummer 5 har vi mål om å få plass til 29 beboerplasser på den store parkeringsplassen. Nummer 5-26 utvides til akseptabel størrelse, også øvrige plasser blir marginalt større. Den lille plassen på oversiden vil få én beboerplass og fire gjesteplasser. Den ene «utskutte» gjesteplassen fjernes.

Oppe ved nummer 5 blir det markert opp fire fullverdige gjesteplasser og i tillegg egen oppstillingsplass for MC.

Alle plassnummer flyttes frem for visuelt å forsterke hvem som har rett til å parkere der.

Generelt om parkering
Styret henstiller beboere om å informere sine gjester om hvordan de skal parkere. Plassene oppe er begrenset oppad til maks 5 timer, mens gjester kan stå parkert opp til 48 timer nede. Beboere har for øvrig ikke anledning til å benytte gjesteplasser.

Gjesteplassene i forkant av den gule garasjerekka tilhører Fossvegen Borettslag og må ikke benyttes. I tillegg til risiko for kontrollavgift bidrar det også til en forsuring av forholdet mellom borettslagene.

I henhold til enstemmig vedtak på generalforsamling er det ikke lenger tillatt å parkere kjøretøy, tilhengere eller annet som ikke er registrert eller ikke kan kjøre for egen maskin på borettslagets tomt.
 
Avfall
En annen ting som kan bidra til å forsure et ellers godt naboskap er avfall som kastes i Fossvegen Borettslags søppelkasser. Vi har mottatt en skriftlig klage og vil henstille alle beboere til å respektere dette. Avfall kastes enten i søppeltårn utenfor nummer 5 eller kjøres til avfallsstasjonen på Lyngås.

Avfall skal ikke settes igjen på utsiden av søppeltårnene eller dumpes andre steder på tomten.

Calling
Styret må bare beklage overfor beboere i nummer 7 som plages av at callinganlegget nede står på kontinuerlig, og spesielt overfor de som opplever å bli «oppringt» sent og tidlig.

Vi jobber hardt for å få NK Elektriske til å utbedre og fikse alle feil. Det er viktig at beboere gir elektrikeren tilgang til egen leilighet/calling ved behov.

Brannslukningsapparater
Det ble på beboermøtet kommentert at brannslukningsapparatene manglet nødvendig merking for å være godkjent. Styret sjekker opp og foretar eventuelle utbedringer.

Dersom det fortsatt er noen som ikke har fått utlevert nye brannslukningsapparater og røykvarslere er det viktig at dere tar kontakt med styret for å avtale utlevering.

Ventilasjon 1. til 3. etasje
Ventilasjon i 1. til 3. etasje planlegges renset i løpet av 2017.

Husbråk
Det er heldigvis ytterst sjelden det oppstår, men styret ønsker like fullt å presisere at politiet skal kontaktes ved husbråk eller andre ubehagelige opplevelser av alvorlig karakter. Deretter er det viktig at styret informeres skriftlig.

Ellers viktig at alle beboere er godt kjent med husordensreglene.
 
Grillplass
Vi går en deilig tid i møte og styret oppfordrer beboere til å ta den fantastiske grillplassen på nedsiden av nummer 5 i flittig bruk. Ingen forhåndsreservasjon, vis raushet og vær inkluderende. Vi ønsker at grillplassen skal være en arena for å knytte relasjoner og skape bedre naboskap.

Nyheter fra Get
For å få størst mulig utbytte av avtalen med Get oppfordres beboere til å sette seg inn i, og benytte, tilbudet som følger med borettslagets kollektive abonnement.

Visste du at HBO Nordic kan inkluderes helt kostnadsfritt, eller at du kan velge filmabonnementet FilmFavoritter, serieabonnementet Cirkus eller se Eliteserien i fotball med Eurosport-pakken?

Min Get finner du informasjon om alle gratis tilvalg og kan enkelt gjøre endringer. Ring Get på telefon 02123 dersom du trenger hjelp til å logge inn eller annen bistand.

Medlemsapp fra USBL
USBL har lansert en egen app for oss medlemmer som gjør det enklere å få oversikt over, og gjøre bruk av, alle medlemsfordeler. Appen kan også fungere som et digitalt medlemskort.

Les mer og last ned appen på USBLs nettsider.

Åpent styrerom
Neste åpne styrerom blir i begynnelsen av mai. Følg med på oppslag i hovedinnganger.

Henvendelser til styret
Alle henvendelser til styret skal sendes skriftlig, enten på e-post post@fossbakkane.no eller på et skriv som legges i en av styrets postkasser. Dette er spesielt viktig av hensyn til at henvendelser presenteres korrekt overfor styret og at kravet til dokumentasjon er ivaretatt.

For enkle spørsmål kan styrets telefon 32 17 85 90 benyttes i telefontid mandag til torsdag kl 18.00 til 20.00.

Henvendelser direkte til oss i styret vil ikke bli registrert eller behandlet. Minner om at vi styremedlemmer også er beboere i borettslaget og ikke kan stå til tjeneste til enhver tid. I tillegg ønsker vi å poengtere at det forventes gjensidig respekt.

Styret
 
Filer:

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi