Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

3. Parkering

Parkeringsbestemmelser

Publisert 07-11-2016

Fossbakkane BRL har fra 15. desember 2016 innført obligatorisk parkeringskort på alle borettslagets plasser.

 

  • Parkering kun på oppmerkede plasser
  • Det er ikke tillatt å stå foran inngangspartier eller ved kortvegg på garasjeanlegg for annet enn korte stopp for av- og pålasting.  

 

Parkeringskortet skal alltid ligge synlig i frontruten. Ta hensyn når du parkerer, sørg for å stå innenfor oppmerkingen på din plass slik at også naboen får plass til sin bil.

Fast oppstilling av kjøretøy, tilhengere eller annet som ikke er registrert eller ikke kan kjøre for egen maskin er ikke tillatt på borettslagets tomt.
 
Eget gjestekort må benyttes på samtlige gjesteplasser. Merk at plassen utenfor nummer 5 er korttidsparkering opptil 5 timer, mens gjesteplassene nede ved veien bak nummer 5 er langtidsparkering opptil 48 timer. Se forøvrig skilting på området.
 
Det er ikke tillatt for beboere å parkere på gjesteplasser. Ved brudd på denne regelen har styret vedtatt følgende sanksjoner:
 
  1. gang: Skriftlig advarsel
  2. gang: Innenfor 3 mnd: 1 mnd suspensjon av gjestekort
  3. gang: Innenfor 6 mnd: 6 mnd suspensjon av gjestekort
 
I tillegg kommer eventuell kontrollavgift utstedt av parkeringsselskapet. Biler som står parkert med suspendert parkeringskort risikerer bøtelegging. Styret vil ikke bistå med å påklage bøter som følge av misbruk av gjesteplasser.
 
Pass godt på kortene dine. Dersom et av dem går tapt er det et gebyr på kr 300,- per kort for å få det erstattet.
 
Avtalen er inngått med henblikk på å ivareta den enkelte beboers behov for å sikre egen og besøkendes parkeringsplass. Borettslaget er oppdragsgiver. Ta kontroll med styret dersom du har ytterligere spørsmål.
 
Feilparkeringer kan meldes til P-service AS på telefon 41 25 53 84.
Avtalen gjelder 24-timers kontroll med mulighet for borttauing.
 

Parkeringsbestemmelser

Publisert 07-11-2016

Fossbakkane BRL har fra 15. desember 2016 innført obligatorisk parkeringskort på alle borettslagets plasser.

 

  • Parkering kun på oppmerkede plasser
  • Det er ikke tillatt å stå foran inngangspartier eller ved kortvegg på garasjeanlegg for annet enn korte stopp for av- og pålasting.  

 

Parkeringskortet skal alltid ligge synlig i frontruten. Ta hensyn når du parkerer, sørg for å stå innenfor oppmerkingen på din plass slik at også naboen får plass til sin bil.

Fast oppstilling av kjøretøy, tilhengere eller annet som ikke er registrert eller ikke kan kjøre for egen maskin er ikke tillatt på borettslagets tomt.
 
Eget gjestekort må benyttes på samtlige gjesteplasser. Merk at plassen utenfor nummer 5 er korttidsparkering opptil 5 timer, mens gjesteplassene nede ved veien bak nummer 5 er langtidsparkering opptil 48 timer. Se forøvrig skilting på området.
 
Det er ikke tillatt for beboere å parkere på gjesteplasser. Ved brudd på denne regelen har styret vedtatt følgende sanksjoner:
 
  1. gang: Skriftlig advarsel
  2. gang: Innenfor 3 mnd: 1 mnd suspensjon av gjestekort
  3. gang: Innenfor 6 mnd: 6 mnd suspensjon av gjestekort
 
I tillegg kommer eventuell kontrollavgift utstedt av parkeringsselskapet. Biler som står parkert med suspendert parkeringskort risikerer bøtelegging. Styret vil ikke bistå med å påklage bøter som følge av misbruk av gjesteplasser.
 
Pass godt på kortene dine. Dersom et av dem går tapt er det et gebyr på kr 300,- per kort for å få det erstattet.
 
Avtalen er inngått med henblikk på å ivareta den enkelte beboers behov for å sikre egen og besøkendes parkeringsplass. Borettslaget er oppdragsgiver. Ta kontroll med styret dersom du har ytterligere spørsmål.
 
Feilparkeringer kan meldes til P-service AS på telefon 41 25 53 84.
Avtalen gjelder 24-timers kontroll med mulighet for borttauing.
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi